Skip to main content

Från 2000 fram till nu

Från och med 2000 finjusterade vi vår verksamhet och fortsatte att växa, med ett starkt fokus på förvärv i Europa och USA, inklusive förvärv inom kontanthantering. Som global säkerhetsledare letade vi efter sätt att öka vårt värde för våra kunder.

Innovativ teknik växte fram över hela världen, och vi tog in den i vår egen säkerhetspraxis och nyttjade dessa genombrott till nyare, mer avancerade tekniska tjänster, som förutbyggande säkerhet, för våra kunder.

Marknadsledande i USA

År 2000 förvärvades Burns, det näst största amerikanska säkerhetsföretaget, tillsammans med flera andra regionala säkerhetsföretag i USA, och därmed positionerade vi oss som den största aktören på den amerikanska marknaden, med en marknadsandel på 20 procent.

Vi fortsatte vår förvärvsstrategi, men flera förändringar, till exempel utvecklingen inom den europeiska flygsäkerhetsverksamheten, lade ytterligare press på oss och vår strategi justerades för att lättare transformeras till situationer där vi kunde dra nytta av våra styrkor och minimera eventuella förluster.

Antalet förvärv som inkorporerades kärnverksamheten skapade många möjligheter men det innebar också en risk ineffektivitet. Betydande vikt lades på hur vi kan maximera vår interna struktur för fortsatt tillväxt. Securitas delades in i fem specialiserade divisioner för bättre affärsfokus, vilket resulterade i en tydligare organisation, ett enda varumärke och effektivare metoder.

Tre divisioner

År 2007 omorganiserades Securitas vidare i tre divisioner som fick namnen Security Services North America, Security Services Europe och Mobile and Alert Services. En ny strategi implementerades för att bli en mer specialiserad organisation där vi kunde utveckla vår kunskap och expertis efter behoven i varje segment.

Under 2018 nådde vi ett omsättningsrekord på mer än 100 miljarder SEK. Under 2019 lanserade vi en strategisk omvandling för att fördubbla våra säkerhetslösningar och elektronisk försäljning till 2023.

Utmaningar och möjligheter

Trots de utmaningar vi stod inför 2020 på grund av coronaviruspandemin, anpassade vi oss snabbt till den nya situationen med våra anställda och våra kunders säkerhet och välbefinnande som högsta prioritet. Samtidigt fokuserade vi på att arbeta enligt vår strategi. Våra transformationsprogram fortsätter för att hjälpa oss att bli säkerhetsbranschens ledare inom intelligenta tjänster enligt plan samtidigt som vi fortsätter att göra din värld till en tryggare plats.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.