Vår ledningsmodell: ansvar, ägarskap och entreprenörskap

Vi har en stark företagskultur som skapar gemensamma värderingar kring ansvar, ägarskap och entreprenörskap. Den starka företagskulturen är det kitt som håller samman vår decentraliserade organisation. Det är en företagskultur som kännetecknas av ansvar, ägarskap, entreprenörskap och det vi kallar Securitasmodellen.

Kontinuerlig mätning

Bland grundpelarna i vår företagskultur finns kontinuerlig mätning och uppföljning av prestationer, samt tydliga incitamentsprogram, som gör medarbetarna personligen engagerade i företagets ekonomiska utveckling.

Forma chefer till ledare och kulturbärare

Securitasmodellen och dess olika delar är det viktigaste redskapet för att forma chefer till ledare och kulturbärare. Den tjänar som ledstjärna på alla nivåer så att arbetet utförs i rätt ordning och på rätt sätt.

Tydliga och enkla redskap

Modellen förmedlar värderingar och prioriteringar med hjälp av tydliga och enkla redskap, med vars hjälp man skapar ett gemensamt språk, beteende och synsätt – helt enkelt en värdegrund för en organisation med lönsam tillväxt.

 

Securitas AB:s års- och hållbarhetssredovisning 2018

PDF-version

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.