Skip to main content

Brand och räddning

Inom brandsäkerhet erbjuder Securitas certifierade säkerhetstjänster, inklusive brandförebyggande arbete, första hjälpen, utrymningshjälp och katastrofplanering anpassat till olika branscher.

Våra specialiserade väktare utför ett stort antal säkerhetstjänster utöver bevakning, och våra säkerhetstjänster omfattar olika kategorier av brandskydd och medicinsk hjälp. Brandlarm kan installeras för att upptäcka en brandkälla och modern släckningsteknik används för att minimera skadorna. 

Utbildade utryckningsteam 

Våra brand- och säkerhetsteam utbildas regelbundet i enlighet med lokala säkerhetsföreskrifter och standarder. Vi kan också hålla i utbildningar på plats eller virtuellt för våra kunders säkerhetsteam för att höja kompetensen. 

Kontinuitet i verksamheten 

En brandriskbedömning ger en förståelse för brandrisken och hjälper till vid valet av rätt säkerhetstjänst för att minimera risken för avbrott i verksamheten. Vi hjälper också till att skräddarsy beredskapsplaner för att följa lagen. 

Krishantering och katastrofhanteringstjänster kan också erbjudas över hela världen av vårt dotterföretag Pinkerton. Klicka här för att få mer information om Pinkertons tjänster. 

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.