Skip to main content

Passerkontroll

Securitas levererar skalbar utformning och implementering av passerkontroller och tillhörande tjänster för att uppfylla verksamhetens specifika säkerhetsmål. Hantera åtkomst till anläggningar, rum och även tillgångar – från en enskild dörr till hela företag – med våra skalbara tjänster för passerkontroller.

Flödena in till och ut från en anläggning måste hanteras genom ett effektivt passersystem. Flödet av gäster, besökare, tillfällig arbetskraft och leveranser ska enkelt och löpande kunna spåras när de befinner sig på plats. 

Det grundläggande passersystemet identifierar obehöriga användare och kan ge tillträde till områden som begränsas av besökstyp och användarens profil. 

Ett besökshanteringssystem kombinerar besökstillstånd och administration av användare med CCTV-bevakning och upptäckt av intrång. 

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.