Skip to main content

Videoövervakning

Ett effektivt videoövervakningssystem kan bygga på en mix av teknik och ett nödvändigt ingripande från en väktare. Baserat på typ av anläggning och annan information, såsom belysning, vinklar och avstånd, kommer våra tekniker att rekommendera lämpliga kameror.

En byggnads eller anläggnings unika situation analyseras tillsammans med den egna säkerhetspersonalen. Vårt team hanterar installation och underhåll av säkerhetsutrustningen. 

Vi kan dessutom erbjuda säkerhetsanalyser som till exempel täcker in rörelser i områden dit inte alla har tillträde, kvarlämnade föremål samt data från omvärldsbevakning om personer som brukar uppehålla sig i området utan uppenbar anledning eller andra specifika rörelsemönster. 

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.