Skip to main content

Fjärrstyrd larmverifiering

Fjärrstyrd larmverifiering minimerar utryckningstiden om det inträffar en incident. Oavsett om du utsätts för inbrottsförsök, drabbas av intrång på egendomen eller eldsvåda använder Securitas operatörer live-video för att analysera situationen när den pågår och för att hindra eller mildra skadorna.

Operatörerna använder live-video 

Vanligtvis är larmcentralens första reaktion på ett larm att skicka ut väktare till platsen, eftersom operatörerna inte kan se vad som pågår och bedöma incidenten själva. Med fjärrstyrd larmverifiering får operatörerna en direkt överblick över platsen.  

Vid en pågående incident kan operatörerna ingripa, exempelvis genom högtalarmeddelanden eller genom att tända belysning på platsen för att hindra skada från att inträffa. Samtidigt kan väktare skickas ut och polisen larmas. Medan väktarna och polisen är på väg kan operatörerna ge dem viktiga uppdateringar i realtid om hur situationen utvecklas. 

Ökad medvetenhet i situationen 

Live-videon gör det möjligt för operatörerna att fastställa vilka situationer som kräver handling. På så sätt kan de undvika onödiga utryckningar genom att hantera larmen på distans och det leder till färre utryckningar och en optimerad resursanvändning. 

Den här videon är inte tillgänglig

För att se denna video måste du godkänna riktade cookies. Klicka här för att ändra ditt val i cookie inställningar

Fjärrstyrd larmverifiering

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.