Skip to main content

Fjärrstyrt områdesskydd

Att skydda ett område genom att inkludera intelligenta videoanalyser i en kamera är ett pålitligt och kostnadseffektivt sätt att tillhandahålla larm- och verifieringstjänster genom en enda enhet.

Inom fjärrstyrt områdesskydd används kameror av hög kvalitet och dessa är kopplade till intelligenta videoanalyser för att generera larm om det kommer in en inkräktare på ett skyddat område. Med hjälp av förebyggande säkerhet kan vi be våra väktare att undersöka om det föreligger ett potentiellt hot i närheten innan det inträffar en incident och vi kan upptäcka brott innan de begås. 

Avskräcka inkräktare 

Intelligenta videoanalyser är ett regelbaserat system som genererar händelser. Larmen kan sättas igång i särskilda områden av att människor eller fordon rör sig, stannar för länge på en och samma plats eller rör sig i fel riktning. Operatörerna larmas automatiskt för att utföra en larmverifiering om det pågår någon misstänkt aktivitet och de agerar i enlighet med överenskomna instruktioner för den specifika incidenten. 

Vid användning av områdesskydd i kombination med fjärrstyrd larmverifiering kan operatörerna ingripa genom högtalare för att avskräcka en inkräktare från att fortsätta in på det skyddade området. 

Kundanpassat skydd 

Våra intelligenta videoanalyser är en pålitlig och kostnadseffektiv lösning som kan kundanpassas och kombineras med andra säkerhetstjänster för att upptäcka intrång och andra brott och för att hantera specifika utmaningar på anläggningen. Våra tjänster omfattar även algoritmer för effektiv självinlärning. Detta innebär att systemet också kan lära sig att känna igen normalt och onormalt beteende, och upptäcka avvikelser som inte  definierades i samband med systeminstallationen.  

På vissa lokala marknader kan Securitas föreslå en mobil kameralösning om  det finns behov av en snabb och tillfällig säkerhetslösning. Den här lättinstallerade och fjärrstyrda lösningen kombinerar olika typer av kameror med detektorer, belysning, högtalare, bildtagning och ett IP-kommunikationssystem. Den mobila kameran är uppkopplad mot Securitas Operation Center och förhindrar, upptäcker och avskräcker inkräktare på anläggningen.

Fjärrstyrt områdesskydd

Kontakta oss

Vill du veta mer om Securitas? Skicka oss dina frågor och funderingar i detta formulär så hjälper vi dig så fort vi kan.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.