Skip to main content

Global Aviation Business Center

För att på ett professionellt sätt kunna ge mervärde för både kunder och partners har vi byggt ett globalt center för flygplatskunskap.

Ett team av flygsäkerhetsexperter inom vårt Aviation Business Center erbjuder stöd över hela världen och har fokus på utformning och implementering av nya integrerade flygsäkerhetslösningar och verksamhetsstöd. De hjälper också kunder inom flygbranschen att följa globala kvalitetsstandarder och säkerhetsbestämmelser samt erbjuder stöd vid upphandlingar och till nystartade företag. Securitas Aviation Business Center fungerar som ett forum för att utbyta erfarenheter och bra arbetssätt. 

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.