Skip to main content

Säkerhetskonsulttjänster

Vi erbjuder olika typer av specialutformade säkerhetskonsulttjänster där det ingår noggranna riskanalyser och detaljerad säkerhetsplanering.

Securitas hjälper kunderna att förhindra, kontrollera och minska störningar och förluster inom organisationer, verksamheter och av tillgångar. Vår kundportfölj omfattar en lång rad organisationer inom privat och offentlig sektor, inklusive sektorer som försäkring, bank och finans, tillverkning, energi, media, läkemedel, livsmedel, transporter samt statliga myndigheter, kommuner och offentliga företag. 

Konsulttjänster inom säkerhet kan också erbjudas över hela världen av vårt dotterföretag Pinkerton. Klicka här för att läsa mer om deras tjänster. 

Riskbedömning  

Securitas kan genomföra en riskanalys baserad på principerna i ISO 31000 och kan erbjuda en heltäckande sammanställning med all relevant information.  

Under ett besök på plats tillsammans med kunden identifierar och utvärderar våra experter (med hjälp av en mobil enhet) de risker som finns. En säkerhetslösning som passar dina individuella säkerhetsbehov utformas utifrån de här resultaten. Bedömningen hjälper till att identifiera och kartlägga svagheter och risker på din anläggning eller i din verksamhet. Resultaten från analysen, baserat på en grad av sannolikhet, diskuteras med kunden och potentiella förbättringar föreslås för att eliminera riskerna och minska incidenter eller skador. 

Vi förklarar vilka scenarier som kan uppstå samt var och när de kan ske. Tillvägagångssättet analyseras för alla risker var för sig för att kunna vidta motåtgärder. På det sättet får vi beslutsdata som vi kan använda senare för att ta fram ett lösningskoncept. Den här processen sänker kostnaderna och höjer säkerhetsnivån. 

Den interaktiva riskmatrisen visas de prioriterade riskerna. Det ger ledningen en bas av objektiv information att fatta vidare beslut ifrån. De olika risklösningarna som finns tillgängliga kan ha en positiv påverkan på anläggningens säkerhetsnivå. 

I riskanalysrapporten hittar du omfattande dokumentation av den riskanalys som har genomförts. Den innehåller tydligt sammanställd information gällande de detaljer som har identifierats och diskuterats som en del av analysen – från riskmatrisen till helhetsbilden, dokumentationen och de föreslagna åtgärderna.  

Dina fördelar 

  • Inspektion av det befintliga säkerhetskonceptet 
  • Ökat säkerhetsmedvetande 
  • Presentation av svaga punkter och skadepåverkan 
  • Identifiering av optimeringspotential 
  • Rekommendationer utifrån praktiska erfarenheter 
  • Förslag om anpassning av det befintliga säkerhetskonceptet 
  • Utveckling av kostnadseffektiva och moderna säkerhetslösningar 

Säkerhetskonsulttjänster

Kontakta oss

Vill du veta mer om Securitas? Skicka oss dina frågor och funderingar i detta formulär så hjälper vi dig så fort vi kan.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.