Skip to main content

Säkerhetsriskbedömning

Oavsett var våra kunder finns eller i vilken bransch de arbetar, börjar vi alltid med att göra en grundlig riskbedömning för att förstå deras specifika behov. Det kräver en öppen dialog, en djupgående analys och ett flexibelt synsätt.

Vi kan genomföra en riskanalys baserad på principerna i ISO 31000 och kan erbjuda en heltäckande sammanställning med all relevant information. Under ett besök på plats tillsammans med kunden identifierar och utvärderar våra experter (med hjälp av en mobil enhet) de risker som finns. En säkerhetslösning som passar kundens individuella säkerhetsbehov utformas utifrån de här resultaten. Bedömningen hjälper till att identifiera och kartlägga svagheter och risker på en specifik anläggning eller inom den totala verksamheten. Resultaten från analysen, baserat på en grad av sannolikhet, diskuteras med kunden och potentiella förbättringar föreslås för att eliminera riskerna och minska incidenter eller skador. 

Vi förklarar vilka scenarier som kan uppstå samt var och när de kan ske. Tillvägagångssättet analyseras för alla risker var för sig för att kunna vidta motåtgärder. På det sättet får vi beslutsdata som vi kan använda senare för att ta fram ett lösningskoncept. Den här processen sänker kostnaderna och höjer säkerhetsnivån. 

Den interaktiva riskmatrisen visas de prioriterade riskerna. Det ger ledningen en bas av objektiv information att fatta vidare beslut ifrån. 

Riskanalysrapporten innehåller omfattande dokumentation av den riskanalys som har genomförts. Den innehåller tydligt sammanställd information om de detaljer som har identifierats och diskuterats som en del av analysen – från riskmatrisen till helhetsbilden, dokumentationen och de föreslagna åtgärderna.  

Fördelar 

  • Inspektion av det befintliga säkerhetskonceptet 
  • Ökat säkerhetsmedvetande 
  • Presentation av svaga punkter och skadepåverkan 
  • Identifiering av optimeringspotential 
  • Rekommendationer utifrån praktiska erfarenheter 
  • Förslag om anpassning av det befintliga säkerhetskonceptet 
  • Utveckling av kostnadseffektiva och moderna säkerhetslösningar
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.