Skip to main content

Securitas Experience Center

På vårt Securitas Experience Center visar vi och håller demonstrationer av våra intelligenta säkerhetstjänster och -lösningar.

Ett Experience Center visar på ett konkret sätt säkerhetstekniken i praktiken. På så sätt får besökarna möjlighet att uppleva våra säkerhetslösningar i verkligheten och föra interaktiva diskussioner om hur våra säkerhetslösningar kan uppfylla deras specifika krav. Den grundliga interaktiva upplevelsen baseras på exempel på verkliga incidenter och gör det möjligt att testa olika säkerhetslösningar och tjänster.  

Vare sig du vill komma personligen eller göra det hela virtuellt kan du boka ett besök eller följa med på någon av gruppbesöken vi ordnar regelbundet.  

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.