Securitas security guard Chicago

Hållbarhetsstrategi

Securitas strategi är att vara det ledande säkerhetsföretaget, specialiserat på säkerhetstjänster baserade på människor, teknik och kunskap. Securitas hållbarhetsstrategi bygger på våra grundläggande värderingar – ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet – och vägleds av våra företagspolicyer, såsom Securitas Riktlinjer för Värderingar och Etik.

Securitas kärnverksamhet är säkerhet. Genom att tillhandahålla säkerhet i de samhällen vi verkar i, bidrar vi till ett mer hållbart samhälle. Vi föregår med got exempel och strävar efter att bedriva all vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt.

Samhällsansvar som affärsmetod

För oss är företagets sociala samhällsansvar en affärsmetod som levererar ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar åt våra intressenter och ökar värdet på Securitas varumärke. Vårt anseende är gott och att leva upp till våra kunders och övriga intressenters förväntningar är en viktig del av vår strategi.

Våra kunder återfinns inom nästan samtliga branscher och segment, och en del verkar i sektorer som är viktiga för hela samhället. Genom att vi tillhandahåller dem med högkvalitativa säkerhetslösningar åt dem och bedriver vår verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt kan våra kunder fokusera på sin kärnverksamhet och utvecklas.

Förbättra statusen för väktarna

Securitas strategi är att flytta uppåt i värdekedjan och erbjuda säkerhetslösningar istället för enbart traditionell bemannad bevakning. Detta gör att vi kan driva vår verksamhet i linje med våra standarder. Vår ställning som ett av de ledande bolagen i branschen gör att vi kan arbeta aktivt med att förbättra statusen för väktarna och villkoren inom säkerhetsbranschen, exempelvis genom aktiva dialoger med myndigheter, branschorganisationer och fackföreningar.

För att uppfylla förväntningarna från intressenterna på oss som ett ansvarsfullt, ärligt och transparent bolag, strävar Securitas ständigt efter att förbättra bolagets hållbarhetsarbete och hållbarhetsinformation. Som ett led i detta arbete publicerar vi en hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2016, upprättad i enlighet med GRIs riktlinjer.

Securitas AB:s hållbarhetsrapport 2015

PDF-version

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält