Securitas security Denmark

Våra skräddarsydda säkerhetslösningar innehåller avancerade tekniska tjänster

Securitas har både små och stora kunder inom många olika branscher och kundsegment. Säkerhetslösningar baserade på kundens specifika behov skapas utifrån olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag.

Med Securitas som ansvarig

Våra säkerhetslösningar ger mervärde genom att vi investerar i teknik som installeras på kundens anläggning. Detta innebär att vi tar fullt ansvar för teknikinvesteringar, lokala installationer och underhåll av säkerhetsutrustningen. Securitas äger hårdvaran, och kostnaden ingår som en del av kontraktet. Investeringar i kundernas säkerhet är en garant för en jämn kvalitet under hela kontraktsperioden, konkurrenskraftiga priser samt mervärde genom att den nödvändiga säkerhetsutrustningen kan anpassas efter behov.

Flexibla lösningar

För att garantera att kunderna får rätt säkerhetslösning för just sina behov genomför Securitas en grundlig inledande analys av kundens situation och de krav som ställs. Tack vare Securitas erfarenhet och förmåga att dra lärdom av beprövade erfarenheter
från hela koncernen, erbjuds kunderna alltid rätt säkerhetsalternativ. Vi säkerställer en hög kvalitet genom att ha ramavtal med några av världens ledande leverantörer av kameror och annan säkerhetsteknik.

En enda kontaktpunkt

För att göra det så enkelt som möjligt för våra kunder erbjuder vi en enda kontaktpunkt för kundens hela säkerhetslösning via larmcentralen. Operatörerna som arbetar vid dessa nationella center för kommunikation och samordning av tjänster är experter på att snabbt hantera olika problem och lösa dem i enlighet med kundernas krav.

Securitas Operation Centers

Securitas Operation Centers (SOC) spelar en viktigroll i att tillhandahålla säkerhet av hög klass. Det är utifrån dessa center som företagets säkerhetstjänster hanteras och styrs. I SOC kombineras medarbetare och teknik genom fastställda processer och rutiner, som samordnar kundservice och säkerhet. Data om samtliga incidenter som inträffar och de säkerhetslösningar som tillhandahålls styrs från vår SOC och hanteras av utbildade operatörer. Operatörerna är experter på att snabbt ta hand om olika problem och lösa dem utifrån fastlagda rutiner och kundbehov.

Kombinationen av att ha en enda kontaktpunkt och många väktare gör det möjligt att agera mycket snabbt. Den information som samlas i SOC används för att alltid kunna vidta rätt åtgärder och därmed erbjuda kunderna högkvalitativ säkerhet dygnet runt. SOC gör det också enklare att ta fram förbättrade analysmetoder och detaljerade rapporter med feedback till kunderna.

Förebyggande som fungerar

Den dagliga rapporteringen som kommer in från våra väktare i 56 länder, och som sedan slussas vidare genom Securitas Operation Centers, ger tillgång till värdefull data från en mängd olika uppdragstyper, länder och regioner. Slutsatser från analyser av denna historiska data gör det möjligt att förbättra och effektivisera tjänsterna och hjälpa kunderna att förstärka säkerheten och göra den mer kostnadseffektiv.

Genom att kombinera analysen av historiska data med realtidsinformation från olika former av elektronisk övervakning, till exempel kameror, sensorer, automatisk ansiktsigenkänning och robotar, kan stöld och skadegörelse förhindras, samt att bränder och andra hotande incidenter förebyggas innan de uppstår. Securitas lägger också stor kraft på den säkerhet och det integritetsskydd som lagring av stora datamängder kräver.


Klicka här för mer information om våra fjärrstyrda videoövervakningstjänster

 

Securitas security Madrid

Säkerhetstjänster bygger skräddarsydda lösningar

Våra säkerhetslösningar innefattar avancerad teknik, som svarar mot behoven hos kunder med verksamhet inom många olika branscher och segment. Läs våra kundcase om våra säkerhetslösningar för att få veta mer om hur vi arbetar.

Klicka här för att läsa våra kundcase
Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.