Fjärrstyrd larmverifiering

Fjärrstyrd larmverifiering ger dig kortast möjliga utryckningstid om det inträffar en incident. Oavsett om du utsätts för inbrottsförsök, drabbas av intrång på egendomen eller eldsvåda använder Securitas operatörer live-video för att analysera situationen när den pågår och vidtar åtgärder för att förhindra eller minimera skadorna.

Operatörerna använder live-video

Traditionellt är den första reaktionen på ett larm från en larmcentral att skicka ut väktare till platsen, eftersom operatörerna inte kan se vad som händer och bedöma incidenten själva. Med fjärrstyrd larmverifiering får operatörerna en omedelbar överblick över platsen. Om det sker en incident kan operatörerna ingripa, exempelvis genom utrop via högtalare eller genom att tända belysning på platsen för att förhindra skada från att inträffa. Samtidigt kan väktare skickas ut och polisen larmas. Medan väktarna och polisen är på väg kan operatörerna ge dem viktiga uppdateringar i realtid om hur situationen utvecklas.

Ökad medvetenhet i situationen

Live-videon gör det möjligt för operatörerna att fastställa i vilka situationer det krävs handling. De kan på så vis undvika onödiga utryckningar genom att hantera larm på distans vilket leder till ett reducerat antal utryckningar och resursoptimering.

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.