Tillväxtmöjligheter

Securitas är en ledande tjänsteleverantör av säkerhetslösningar med en stark position i Europa, Nordamerika och Latinamerika, samt på tillväxtmarknaderna i Afrika, Mellanöstern, och Asien.

Marknadstillväxt

Den totala globala sektorn för säkerhetstjänster sysselsätter många miljoner människor. Bemannad bevakning är fortfarande den säkerhetstjänst som är mest efterfrågad globalt, och förblir kärnan i Securitas verksamhet. I geografiska termer skiljer sig de regionala marknaderna väsentligt åt i fråga om mognadsgrad och tillväxttakt. Efterfrågan på säkerhetstjänster har en stark koppling till den globala ekonomiska utvecklingen, samt sociala och demografiska trender.

Den globala säkerhetsmarknaden kommer att fortsätta växa i en takt om cirka 5-6 procent per år. USA kommer att förbli den största marknaden, men den starkaste till¬växten kommer att finnas på utvecklingsmarknader, och då speciellt i Kina och Indien. På mogna marknader kommer de bästa tillväxtmöjligheterna ges till de säkerhetsleverantörer som kan erbjuda säkerhetslösningar inklusive elektronisk säkerhet.

Securitas har identifierat i synnerhet fem trender som för närvarande påverkar vår verksamhet och inriktningen på vår strategi:

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.