Securitas security Las Vegas

Tillväxtmöjligheter

Securitas är en ledande tjänsteleverantör av säkerhetslösningar med en stark position i Europa, Nordamerika och Latinamerika, samt på tillväxtmarknaderna i Afrika, Mellanöstern och Asien.

Marknadstillväxt

Den totala globala sektorn för säkerhetstjänster sysselsätter många miljoner människor. Bemannad bevakning är fortfarande den säkerhetstjänst som är mest efterfrågad globalt, och förblir kärnan i Securitas verksamhet. I geografiska termer skiljer sig de regionala marknaderna väsentligt åt i fråga om mognadsgrad och tillväxttakt. Efterfrågan på säkerhetstjänster har en stark koppling till den globala ekonomiska utvecklingen, samt sociala och demografiska trender.

De huvudsakligen mogna marknaderna i Nordamerika och Europa har gått från att växa 1–2 procent snabbare än BNP till att växa i samma takt som BNP. Tillväxttakten på tillväxtmarknader som Latinamerika, Afrika, Mellanöstern och Asien tenderar fortfarande att vara högre än BNP. Även om tillväxten generellt är högre på tillväxtmarknader, men volymer och stora kontrakt är fortfarande begränsade till relativt mogna marknader.

Viktiga marknadstrender och utvecklingssteg

Den tekniska utvecklingen håller på att förändra säkerhetsbranschen. Allt eftersom en bättre infrastruktur fortsätter att förbättra uppkopplingsmöjligheterna mellan maskinvara, programvara och människor, skapar tekniken nya möjligheter inom alla områden. Även om utvecklingen påverkar hela branschen är vissa marknader mer tekniskt mogna än andra.

Över hela världen ökar antalet områden som kräver professionella säkerhetslösningar. Samtidigt är allt fler sektorer och verksamhetsområden är mycket känsliga för störningar. Securitas och andra säkerhetsföretag har möjlighet att ta över vissa arbetsuppgifter från polisen, vilket innebär en betydande tillväxtpotential. I många länder har polisens arbetsbelastning ökat kraftigt. Att låta väktare, som redan finns på plats ute i samhället, ta över uppgifter som inte hör till polisens kärnverksamhet, är ett alternativ som diskuteras både i USA och i flera europeiska länder.

Men i och med att den globala ekonomiska miljön kräver högre effektivitet, blir den samtidigt alltmer kostnadsmedveten. De stadigt växande personalkostnaderna på de mogna marknaderna, i kombination med en hårdare konkurrens om kontrakten, innebär att marknadsförhållandena är utmanande.


Klicka här för att läsa mer om tillväxtmöjligheter i årsredovisningen 2016

 

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält