Securitas security Las Vegas

Tillväxtmöjligheter

Securitas är en ledande tjänsteleverantör av säkerhetslösningar med en stark position i Europa, Nordamerika och Latinamerika, samt på tillväxtmarknaderna i Afrika, Mellanöstern, Asien och Australien.

Marknadstillväxt

Den totala globala sektorn för säkerhetstjänster sysselsätter många miljoner människor. Bemannad bevakning är fortfarande den säkerhetstjänst som är mest efterfrågad globalt, och förblir kärnan i Securitas verksamhet. I geografiska termer skiljer sig de regionala marknaderna väsentligt åt i fråga om mognadsgrad och tillväxttakt. Efterfrågan på säkerhetstjänster har en stark koppling till den globala ekonomiska utvecklingen, samt sociala och demografiska trender.

Den globala säkerhetsmarknaden förväntas växa med en årlig takt runt 5 procent de närmaste åren fram till 2020. Tillväxten är generellt högre på tillväxtmarknader, men volymer och stora kontrakt är fortfarande begränsade till relativt mogna marknader.

Viktiga marknadstrender och utvecklingssteg

Den tekniska utvecklingen håller på att förändra säkerhetsbranschen. Allt eftersom en bättre infrastruktur fortsätter att förbättra uppkopplingsmöjligheterna mellan maskinvara, programvara och människor, skapar tekniken nya möjligheter inom alla områden. Även om utvecklingen påverkar hela branschen är vissa marknader mer tekniskt mogna än andra.

Över hela världen ökar antalet områden som kräver professionella säkerhetslösningar. Samtidigt är allt fler sektorer och verksamhetsområden är mycket känsliga för störningar. En viktig drivkraft bakom den globala efterfrågan på säkerhetstjänster är de nya och komplexa hot som polisen och andra myndigheter står inför, många gånger i kombination med en begränsad budget.

Securitas tillväxtmöjligheter:

  • Ökad teknikanvändning
  • Utveckling av mer kundanpassade och kostnadseffektiva tjänster
  • Ökat utbud av riskhanteringstjänster
  • Ökad närvaro på utvecklingsmarknader
  • Utveckling av tjänster som stödjer myndigheter

Klicka här för att läsa mer om tillväxtmöjligheter i årsredovisningen 2017

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.