Digital omvandling

Artificiell intelligens och Internet of Things håller på att förändra produktmix och utbud inom branschen.

Marknadens drivkrafter

Den digitala omvandlingen innebär nya möjligheter, i synnerhet på området intelli¬genta tjänster och förebyggande säkerhet. Framför allt utvecklade regioner erbjuder långsiktiga tillväxtmöjligheter när allt fler slutanvändare börjar investera i elektronisk övervakning och integrerade säkerhets¬system. Den data som samlas in utgör en bank av värdefull information som kan ge effektivare och mer ändamålsenliga sätt att hantera säkerhet på.

Securitas respons

Vi anser att morgondagens ledarskap på marknaden kommer att drivas av förmå¬gan att samla in, analysera och reagera på rikliga mängder data och bygger därför ut vår elektroniska säkerhet. Securitas går i bräschen för denna utveckling. Avancerad analys av denna insamlade data vid våra Securitas Operation Centers kommer också att hjälpa oss att reagera snabbare och till och med förebygga brott.

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.