Globalisering av ekonomin

Globaliseringen av ekonomin har gjort det möjligt för företagen att utöka sina stor-driftsfördelar utanför det egna lan¬dets gränser, när tekniken gör att det går att koppla ihop komplexa och samver¬kande säkerhetssystem varsomhelst ifrån i världen.

Marknadens drivkrafter

Näringsverksamhet och välstånd, särskilt i utvecklingsländer, driver upp den underlig¬gande efterfrågan på säkerhetstjänster eftersom det finns allt fler tillgångar att skydda och allt fler slutanvändare med resurser att köpa säkerhetstjänster.

Securitas respons

Securitas är en global ledare med både de tekniska kunskaperna och personalkapaci¬teten att tillgodose behoven i en global ekonomi. Vi kan erbjuda en stark lokal när¬varo och samma höga kvalitet på tjänster och lösningar till våra många globala kunder oavsett land samt till våra tusentals natio¬nella och lokala kunder. Denna unika när¬varo ger oss en konkurrensfördel.

 

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.