Securitas security guard Lyon

Känslig infrastruktur

Moderna produktionsprocesser är i allt högre grad multinationella och känsliga för avbrott. De är bland annat beroende av välfungerande infrastruktur.

Trender och marknadens drivkrafter

Det finns en växande medvetenhet både inom den offentliga och den privata sektorn om behovet av att säkra känslig infrastruktur från olika typer av avbrott. Tillverkningsindustri, flygplatser, datacenter, hamnar och kollektivtrafik är alla beroende av en välfungerande infrastruktur. Avbrott kan få konsekvenser i form av höga kostnader och en ökad sårbarhet. Innovativa och integrerade säkerhetstjänster och lösningar i kombination med specialiserade medarbetare krävs för att hantera dessa frågor.

Securitas respons

På Securitas har vi djup kunskap om specifika kundsegment, som kollektivtrafik, tillverkning och logistik. Vi har expertis för att kunna skapa komplexa gränsöverskridande säkerhetslösningar. Securitas har till exempel en stark närvaro på flygplatser, där vi tillhandahåller avancerade säkerhetstjänster och lösningar till flygplatser och flygbolag runt om i världen. Vi förvärvade Global Elite Group, en ledande leverantör av säkerhetstjänster till flygplatsbranschen i USA under 2019. Förvärvet sker i enlighet med vår strategi att expandera på vertikala marknader.

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.