Urbanisering

De närmaste tio åren väntas befolkningen i städer växa snabbare än världens sammanlagda befolkning. Städer har ofta högre frekvens av såväl faktisk som uppfattad brottslighet, och det brukar vara högre kriminalitet i tätbefolkade områden med växande socioekonomisk ojämlikhet.

Trender och marknadens drivkrafter

Urbanisering är en trend som fortsätter runt om i världen och i takt med att fler människor flyttar in i städerna ökar klyftorna, vilket leder till både faktisk och uppfattad brottslighet. En expanderande medelklass och ökad verksamhet inom byggsektorn, speciellt i de växande ekonomierna, ökar efterfrågan på säkerhetstjänster. Bostadsmarknaden förväntas visa upp den snabbaste tillväxten i takt med att elektronisk övervakningsutrustning blir vanligare. I den kommersiella sektorn använder sig multinationella företag av tekniskt avancerade säkerhetslösningar och tjänster, speciellt i de växande urbana områdena i Kina och Indien.

Securitas respons

Securitas fortsätter att utöka sin närvaro i storstadsområden runt om i världen för att vara nära kunderna. Vi har en stark närvaro både på mogna marknader och i utvecklingsländer. Vi kan erbjuda avancerade säkerhetssystem och konsulttjänster. Vi kan också erbjuda välutbildade väktare som är specialiserade på att hantera den ökande tekniska komplexiteten i de nya säkerhetssystemen.

 

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.