Urbanisering

De närmaste tio åren väntas befolkningen i städer växa snabbare än världens sam¬manlagda befolkning. Städer har ofta högre frekvens av såväl faktisk som upp¬fattad brottslighet, och det brukar vara högre kriminalitet i tätbefolkade områden med växande socioekonomisk ojämlikhet.

Marknadens drivkrafter

Särskilt i tillväxtländer ger urbaniseringen ofta upphov till en växande medelklass, vilket bidrar till att driva upp efterfrågan på privata säkerhetstjänster. Det ökade förtro¬endet för privata säkerhetsaktörer när det gäller att skydda människor och egendom påverkar också efterfrågan.

Securitas respons

Securitas finns för närvarande i 58 länder och fortsätter att utöka sin närvaro – sär¬skilt i storstadsområden runt om i världen. Våra över 1 400 platskontor i våra verksam¬hetsländer säkerställer närhet till kunderna.

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.