Skip to main content

Internrevision

Under 2020 beslutade revisionsutskottet att inrätta en ny och oberoende internrevision. Under första kvartalet 2021 rekryterades en ny internrevisionschef som därefter har byggt upp avdelningen.

Den nya funktionen är en del av den integrerade agendan vars syfte är att säkerställa att Securitas operativa modell efterlevs. Den riskbaserade revisionsplanen uppdateras kontinuerligt och justeras under året för att på bästa sätt passa ett föränderligt operativt risklandskap. Revisionsrapporterna, inklusive resultat och handlingsplaner för förbättringar, rapporteras till den operativa ledningen, koncernledningen och till styrelsen genom revisionsutskottet.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.