Skip to main content

Internrevision

Under 2020 beslutade revisionsutskottet att inrätta en ny och oberoende internrevision. Under första kvartalet 2021 rekryterades en ny internrevisionschef som därefter har byggt upp avdelningen.

Den nya funktionen är en del av den integrerade Assurance-agendan och arbetar efter en riskbaserad revisionsplan i samverkan med den andra linjens Assurance-funktioner och de externa revisorerna. De punkter som upptäcks i den interna revisionen, tillsammans med handlingsplaner för riskminimerande åtgärder, övervakas systematiskt för att säkerställa lämplig riskminimering i verksamheten. Samtliga utförda revisionsuppdrag rapporteras vartalsvis till revisionsutskottet, koncernledningen och den operativa ledningen.  Koncernfunktionen för internrevision rapporterar direkt och oberoende till revisionsutskottet.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.