Skip to main content

Internrevision

Funktionen för internrevision är oberoende från ledningen och rapporterar direkt till styrelsen.

Funktionen för internrevision är en del av den integrerade assurance-agendan och arbetar efter en riskbaserad revisionsplan i samverkan med den andra linjens Assurance-funktioner och de externa revisorerna. De punkter som upptäcks i den interna revisionen, tillsammans med handlingsplaner för riskminimerande åtgärder, övervakas systematiskt för att säkerställa lämplig riskminimering i verksamheten. Samtliga utförda revisionsuppdrag rapporteras kvartalsvis till revisionsutskottet, koncernledningen och den operativa ledningen.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.