Skip to main content

Internrevision

Under 2020 fattades beslut om att tillsätta en formell internrevision och chefen för denna funktion, Chief Audit Executive, har rekryterats och har sedan första kvartalet 2021 påbörjat uppbyggnad av team och funktionen.

Stabsfunktionen Management Assurance har över åren fungerat som koncernens internrevisionsfunktion och rapporterat till ekonomidirektören, med en öppen kommunikationslinje till revisionsutskottet. Under 2020 fattades beslut om att tillsätta en formell internrevision och Management Assurance funktionen kommer övergå till Intern kontroll över finansiell rapportering och drivas som en andra försvarslinjens funktion, varvid namnbyte också kommer ske till Group ICFR.

Mer information om den nya internrevisionsfunktionen kommer.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.