Årsstämma 2013

Securitas AB:s årsstämma hölls den 7 maj 2013 på Konserthuset i Stockholm. Vid årsstämman beslutades om följande: Styrelse, valberedning, utdelning, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, incitamentsprogram och bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier.

Inspelad version av VD-talet vid årsstämman

Klicka här för att se VD-talet