Skip to main content

Årsstämma 2013

Securitas AB:s årsstämma hölls den 7 maj 2013 på Konserthuset i Stockholm. Vid årsstämman beslutades om följande: Styrelse, valberedning, utdelning, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, incitamentsprogram och bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.