Årsstämma 2015

Securitas AB:s årsstämma hölls den 8 maj 2015 på Hilton Hotel Slussen i Stockholm. Vid årsstämman beslutades om följande: styrelse, valberedning, utdelning, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, incitamentsprogram och bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier.

Inspelad version av VD-talet vid årsstämman

En inspelad version av VD-talet vid årsstämman 2015:
 
Klicka här för att se VD-talet


Dokumentarkiv årsstämman 2015