Årsstämma 2016

Securitas AB:s årsstämma hölls den 4 maj 2016 på Hilton Hotel Slussen i Stockholm. Vid årsstämman beslutades om följande: styrelse, valberedning, utdelning, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, incitamentsprogram och bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier.

Inspelad version av VD-talet vid årsstämman

En inspelad version av VD-talet vid årsstämman 2016:

Klicka här för att se VD-talet

Dokumentarkiv årsstämma 2016