Skip to main content

Dokumentarkiv årsstämma 2020

 • Relaterade dokument

  • Kallelse
  • Formulär för förhandsröstning
  • Reviderade förslag till utdelning och styrelsearvode
  • Valberedningens ändrade förslag till styrelsearvode
  • Valberedningens yttrande avseende förslag till styrelse
  • Presentation av föreslagna styrelseledamöter
  • Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
  • Revisorsyttrande 8:54 ABL
  • Bemyndigande förvärv och överlåtelse av egna aktier
  • Styrelsens förslag till incitamentsprogram
  • Styrelsens förslag till LTI
  • Styrelsens yttrande 18:4 ABL
  • Styrelsens yttrande 19:22 ABL
  • Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.