Skip to main content

Dokumentarkiv årsstämma 2021

 • Relaterade dokument

  • Kallelse till årsstämma 2021
  • Formulär för poströstning och anmälan
  • Fullmaktsformulär
  • Valberedningens yttrande avseende förslag till styrelse
  • Presentation av föreslagna ledamöter
  • Styrelsens yttrande 18 kap. 4 § ABL
  • Ersättningsrapport 2020
  • Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
  • Revisorsyttrande 8:54 ABL
  • Styrelsens förslag till bemyndigande förvärv och överlåtelse av egna aktier
  • Styrelsens yttrande 19 kap 22 § ABL
  • Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2021
  • Styrelsens förslag till LTI 2021/2023
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.