Skip to main content

Årsstämma 2024

Securitas årsstämma 2024 kommer att äga rum i Stockholm den 8 maj 2024 kl 16.00.

Aktieägares begäran

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan skriftligen skicka en sådan begäran till bolaget. Begäran ska ställas till styrelsen men ska skickas per brev till:

Securitas AB
Attn: Group Legal
Box 12307
102 28 Stockholm

För att begäran med säkerhet ska kunna beaktas ska den ha inkommit till styrelsen senast den 20 mars 2024.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.