Skip to main content

Initiativ i lokalsamhällena

Securitas är en arbetsgivare och samarbetspartner som kunderna litar på och vi spelar en viktig roll i de samhällen där vi verkar. Här är några exempel på hur vi deltar i olika initiativ i lokalsamhällena:

Argentina

Securitas Argentina har etablerat ett utvecklingsprogram för leverantörerna, där de köper in produkter från små lokala leverantörer, som erbjuder arbete till människor med funktionsnedsättningar eller som bidrar till svagare delar i samhället.

Securitas Argentina är också ackrediterat av utbildningsministeriet som ett stödcenter för programmet för gymnasieutbildning, vilket gör att vi kan erbjuda alla medarbetare och deras familjer möjlighet att komplettera sin gymnasieutbildning genom utbildningsministeriets e-utbildningsplattform. Utöver detta har vi ett flertal stipendier som är öppna att söka för både medarbetarna och deras familjer. Ett exempel är ett studiebidrag för barn till väktare som täcker kostnader för skolmaterial eller andra nödvändiga utgifter.

 

Danmark

I samverkan med ett antal kommuner och privata företag i Danmark deltar Securitas i ett mentorprojekt. Våra medarbetare fungerar som mentorer åt unga människor som har problem med att ta sig in på arbetsmarknaden eller som i vissa fall har en kriminell bakgrund. Mentorn tar fram en åtgärdsplan för det dagliga arbetet och följer sedan med den unga personen till arbetsplatsen för att fungera som ett stöd i att utveckla de sociala och yrkesmässiga färdigheter som krävs.

 

Förenade Arabemiraten

Securitas har ett nära samarbete med en skola för barn med särskilda behov i Förenade Arabemiraten. Våra medarbetare besöker regelbundet skolan och vi har utrustat den med kameror och passersystem och tillhandahåller gratis utbildning i första hjälpen och brandskydd till lärarna.

 

Indien

I Indien känner sig många kvinnor otrygga på offentliga platser. För att bidra till ett säkrare samhälle har Securitas i Indien infört flera initiativ. Ett initiativ stödjer aktivt självförsvarskurser för kvinnor, där våra medarbetare utbildar kundernas kvinnliga personal.

 

Spanien

Securitas i Spanien arbetar tillsammans med Fundación Prevent för att implementera projektet "In Good Hands". Det är ett initiativ som syftar till göra det lättare för personer med svåra funktionshinder och som riskerar att stängas ute från arbetsmarknaden och socialt, att få ett arbete.

 

USA

Securitas deltar i ett nationellt initiativ för att skapa arbetstillfällen åt militärveteraner. Sedan 2012 har Securitas anställt fler än 45.000 veteraner.

Klicka här för att läsa fler exempel på hur vi deltar i initiativ i lokalsamhällena

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.