Securitas security guard Hongkong

Stöd till lokala samhälllen

Securitas är mer än bara ett säkerhetsföretag. Vi är en arbetsgivare och samarbetspartner som våra kunder litar på och vi spelar en viktig roll i de samhällen där vi verkar. Genom att göra det rätta och göra det bra, försäkrar vi oss om att människor litar på våra tjänster och rekommenderar oss till andra kunder. Det hjälper oss att utveckla vår verksamhet för en säkrare och bättre värld. Nedan finner du några exempel på hur Securitas deltar i initiativ i lokalsamhällena.

Här är några exempel på hur Securitas deltar i initiativ i lokalsamhällena:

Vi skapar möjligheter för krigsoffer i Colombia

I Colombia har det utdragna inbördeskriget drabbat många människor hårt, de flesta av dem saknar utbildning och lever i fattigdom. Under 2012 anslöt sig Securitas Colombia till FNs Global Compact och initiativen Business for Peace (B4P) och Women's Empowerment. Genom att delta i projekten fick vi möjlighet att i samarbete med myndigheter rekrytera krigsoffer, flyktingar och pensionerade militärer. Securitas ger gratis väktarutbildning till dessa personer och erbjuder dem sedan anställning i företaget.

I ett annat initiativ har Securitas genom att underteckna den så kallade Transparency Pact slutit ett avtal med den colombianska staten om att utbilda våra medarbetare i frågor som rör mänskliga rättigheter. Syftet med initiativet, som stöds av den colombianska regeringen och The Swedish Business Network i Colombia, är att bekämpa korruption genom att stärka utvecklingen av en sund affärsmiljö med tydliga regler. Som en del av arbetet har Securitas Colombia antagit riktlinjerna i World Economic Forums initiativ för partnerskap mot korruption.

Med hjälp av FNs Global Compact och orporación Fenalco Solidario, en organisation som främjar samhällsansvar hos företag, utbildar Securitas Colombia även leverantörer i affärsetik, samhällsansvar och mänskliga rättigheter.

Samarbete för att hitta försvunna barn i Belgien

Sedan 2012 har Securitas i Belgien samarbetat med Child Focus, en stiftelse som arbetar för att hitta försvunna barn och skydda utsatta barn. Den belgiska organisationen grundades 1996 på initiativ av Jean-Denis Lejeune, ett år efter att hans egen dotter försvann. Organisationen är medlem i Missing Children Europe, en federation med 30 medlemsorganisationer i 26 länder i Europa.

Child Focus arbetar aktivt för att skydda försvunna, kidnappade, sexuellt utnyttjade eller utsatta barn samt barn som har rymt hemifrån. Organisationen bidrar med psykologisk och rättslig hjälp till offren, både barnen och deras föräldrar. Child Focus informerar också allmänheten om försvunna barn, och det är här Securitas spelar en viktig roll. Våra väktare får information om försvunna barn och håller utkik efter dem under sina arbetspass. Om en väktare ser någon som liknar något av barnen, informerar han eller hon Securitas Care Center. Centret fungerar som kontaktpunkt mellan Securitas och Child Focus och varskor Child Focus så att de kan agera snabbt.

Varje år lanserar Child Focus en ny kampanj för att väcka uppmärksamhet kring sitt arbete. Securitas hjälper till genom att distribuera affischer och övrigt material.

Klicka här för att läsa fler exempel på hur vi deltar i initiativ i lokalsamhällena

Securitas AB:s hållbarhetsrapport 2016

PDF-version

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält