Skip to main content

Välutvecklat hållbarhetssystem

System bestående av sex olika delar

Det finns flera skäl till att Securitas har utvecklat ett omfattande hållbarhetssystem: för att skydda varumärket, för att bättre möta kunders och andra intressenters krav och för att bli mer konkurrenskraftig inom den globala säkerhetsbranschen.

Hållbarhetssystemet består av följande delar:

 

Securitas Riktlinjer för Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik (Securitas' Values and Ethics Code) är en av företagets viktigaste policyer. Den anger de grundläggande principer som Securitas förväntar att alla medarbetare och affärspartner alltid ska följa.

 

Utbildning av medarbetarna

Alla Securitas medarbetare utbildas i Securitas Riktlinjer för Värderingar och Etik. En detaljerad e-utbildning för chefer och kontorsanställda finns på över 40 olika språk. E-utbildning och klassrumsutbildning hålls för väktarna på lokala språk. Berörda chefer och tjänstemän måste också genomgå kurser i andra centrala policyer, till exempel antikorruptionspolicyn och policyn för konkurrenslagstiftning.

 

Rapporteringssystem mot avvikelser

Securitas Integrity Line (Securitas Hotline i USA och Kanada, Linea de Alerta i Mexiko) är ett koncernsystem som används vid rapportering av avvikelser mot Securitas Värderingar och Etik. Alla medarbetare och affärspartner uppmuntras och förväntas rapportera eventuella fall av avvikelser, med försäkran om att det inte ska leda till några negativa konsekvenser gentemot den person som rapporterar.

 

Riskhantering

Att inte följa Securitas Riktlinjer för Värderingar och Etik anses utgöra en risk, och har därmed klassats som en av sju prioriterade risker inom koncernens övergripande riskhanteringsprocess. Dessa risker granskas regelbundet.

 

Uppföljning

För att möta kraven från kunder och andra intressenter på ökad transparens och kommunikation avger Securitas AB en hållbarhetsrapport enligt Global Reporting Initiative (GRI) Standards.

 

Hållbarhetsansvarig för koncernen

Koncernens hållbarhetschef leder det dagliga arbetet och rapporterar utöver i den ordinarie linjen även till styrelsens revisionsutskott. I den hållbarhetsansvarigas uppgifter ingår koordinering av koncernens hållbarhetsaktiviteter, inklusive intressentdialoger om hållbarhetsområden, samt stöd till verksamhetsländerna i hållbarhetsfrågor.

Kontakta oss

Vill du veta mer om Securitas? Skicka oss dina frågor och funderingar i detta formulär så hjälper vi dig så fort vi kan.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.