Skip to main content

Dialog leder till förbättringar

Fortlöpande och proaktiv dialog med intressenter

Securitas uppmuntrar en fortlöpande och proaktiv dialog med våra intressenter för att få en bättre förståelse för deras förväntningar och för att identifiera områden som vi behöver vidareutveckla. Vi träffar regelbundet många av våra intressenter i det dagliga arbetet, och vår strävan är att vara ett ansvarsfullt, ärligt och transparent företag.

Arbetsförhållandena är viktigast

Med jämna mellanrum inbjuds externa och interna intressenter inklusive kunder, investerare, leverantörer och ideella organisationer att delta i vår enkät om vårt hållbarhetsarbete och kommunikation.

Enkäten 2019 innehöll frågor om vilka hållbarhetsområden som Securitas bör fokusera på, hur intressenterna anser att vi presterar på dessa områden

och slutligen, deras syn på hur hållbart Securitas är som företag.

Resultaten visade på områden som även tidigare har ansetts som prioriterade:

  • Skäliga arbetsförhållanden
  • Hälsa och säkerhet
  • Korrekta affärsmetoder
  • Kompetensutveckling
  • Mångfald och lika rättigheter

Dessa ämnen inkluderades i de diskussioner och dialoger vi hade med våra främsta intressenter under 2020 för att säkerställa att prioriteringen fortfarande är samma. 

Hållbarhetsarbetets utveckling 

Vi arbetar fortlöpande med att förbättra kommunikationen av hållbarhetsfrågor, exempelvis genom flera kvantitativa och kvalitativa data om resultaten. 

Med hjälp av intressenternas synpunkter fortsatte vi arbetet med att mäta och redovisa nyckeltal och har färdigställt en hållbarhetsrapport för 2020 enligt Global Reporting Initiatives (GRI) Standards. 

 

Regelbundna kundundersökningar 

Kunder är en viktig intressentgrupp och kundnöjdhetsundersökningar är ytterligare ett sätt att upprätthålla en konstruktiv dialog med denna grupp. De tre huvudsakliga resultaten från undersökningar genomförda under 2019 är: 

  • Tjänstekvalitet – de flesta kunderna är nöjda med tjänstekvaliteten 
  • Problemlösning – problem löses snabbt 
  • Kommunikation – mer kommunikation för att underlätta för kunderna 

Kontakta oss

Vill du veta mer om Securitas? Skicka oss dina frågor och funderingar i detta formulär så hjälper vi dig så fort vi kan.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.