Skip to main content

Så möter vi intressenternas krav

Fortlöpande dialog med våra intressenter

Securitas har som mål att vara ett ansvarsfullt, ärligt och transparent före¬tag. Vi uppmuntrar en fortlöpande dialog med våra intressenter för att få en bättre förståelse för deras förväntningar och för att identifiera områden där det finns utrymme för förbättringar. Vi träffar regelbundet många av våra intressenter i det dagliga arbetet.

Nedan finns en beskrivning av Securitas viktigaste intressenter och hur vi samverkar med dem.

Våra största intressenter identifieras utifrån hur stort inflytande de kan ha på vår verksamhet, liksom utifrån deras intressen och potentiella inflytande över Securitas.

Kunderna

Securitas försöker ständigt hitta nya sätt att stärka våra partnerskap genom en djupare förståelse för kundernas behov och branschspecifika krav, och etablera en gemensam syn på hållbara affärsprinciper.

Securitas kommunicerar fördelarna med säkerhetslösningar, inklusive elektronisk säkerhet, på ett tydligt, transparent och hållbart sätt. Med vår djupa förståelse för varje kunds verksamhet, värderingar och mål kan vi utveckla skräddarsydda säkerhetslösningar och tjänster baserade på deras individuella behov och uppfylla de krav de ställer på oss som en hållbar leverantör.

Medarbetare och arbetstagarrepresentanter

Securitas mest värdefulla tillgång är våra 355.000 skickliga medarbetare i 47 länder över hela världen. Våra medarbetare representerar företaget i vardagen och är ambassadörer för vårt varumärke och anseende. 

För att kunna attrahera, behålla och utveckla våra medarbetare strävar Securitas efter att vara en pålitlig arbetsgivare. Stabila HR-processer är en viktig del i detta. Vi har också formulerat ett syfte – Vi hjälper dig att göra din värld tryggare – för att berätta vad vi gör och ytterligare vägleda våra  medarbetare i deras dagliga arbete. Securitas värdesätter proaktiva relationer och en konstruktiv dialog med både lokala och globala fackliga organisationer. 

Aktieägare, investerare och analytiker 

En aktiv dialog med våra aktieägare och investerare säkerställer 
att vår verksamhet utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv. 

Securitas redovisar data och siffror som stöder vår strategi samt informerar om hur omvandlingen av utbudet påverkar det ekonomiska resultatet.  

Vi belyser fördelarna med att vara branschledare, också inom hållbarhet, med en betydande konkurrensfördel. 

Samhället 

Securitas spelar en viktig roll i samhället genom att erbjuda säkerhet och trygghet. Det är en förutsättning för ett fungerande samhälle och vi spelar en aktiv roll i de lokalsamhällen där vi bedriver verksamhet. 

Securitas tillhandahåller säkerhet på ett ansvarsfullt sätt och skyddar arbetsplatser, offentliga platser och fastigheter. Vi ger många människor arbete, och utgör ofta det första steget in på arbetsmarknaden. Vi har även som mål att vara engagerade i lokalsamhällen, till exempel genom att aktivt delta i olika lokala projekt. 

Leverantörer 

Securitas har många leverantörer i sin verksamhet. För Securitas är det viktigt att våra leverantörer följer våra villkor som rör bland annat värderingar och etik. 

Vi ger våra leverantörer information om vår Uppförandekod för affärspartners (Business Partner Code of Conductoch inkluderar efterlevnaden av uppförandekoden i våra leverantörskontrakt. Vi har också specifika riktlinjer och rekommendationer för leverantörer och utför riskbedömningar av leverantörer vid behov. 

Branschorganisationer

Som ett av de största företagen inom säkerhetsbranschen fungerar Securitas som drivkraft när det gäller att höja standarden och den professionella nivån inom säkerhetsbranschen.

Vi har en aktiv roll i branschorganisationer, särskilt på marknader där vi har en ledande ställning. Vi verkar för att öka regleringen av branschen för att förbättra statusen för väktaryrket, höja lönenivåerna och intensifiera arbetet med kompetensutveckling.

Beslutsfattare och myndigheter

Securitas samarbetar med myndigheter i alla länder där vi bedriver verksamhet, både för att förbättra våra affärsvillkor och för att utforska nya affärsmöjligheter.

Securitas arbetar för att förbättra affärsvillkoren i säkerhetsbranschen. Vi utforskar möjligheter att överta polisiära uppdrag som ligger utanför polisens kärnverksamhet.

Kontakta oss

Vill du veta mer om Securitas? Skicka oss dina frågor och funderingar i detta formulär så hjälper vi dig så fort vi kan.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.