Skip to main content

Framtidens säkerhet: Lär känna Securitas AI-team

Inom Securitas arbetar AI-teamet med att utnyttja kraften i AI för att förbättra effektivitet och förstärka säkerhetsåtgärder. Teamet, som leds av Daniel Sandberg, innehåller specialister inom datavetenskap, ICT, statistik och tillämpad matematik.

Publicerad
23 augusti 2023 14:00

Daniels akademiska bakgrund inom teknisk fysik banade väg för hans passion att skapa algoritmer och effektivisera företag. Som AI-teamets ledare har han en central roll i att forma framtidens säkerhetslösningar med hjälp av AI. Sedan hans tidiga akademiska år har Daniel konsekvent inriktat sig på att maximera effektivitet inom olika områden. Hans masteruppsats kretsade kring att utveckla en algoritm med det ambitiösa målet att förutsäga börsutfall och redan från starten av sin yrkeskarriär har han varit djupt involverad i att skapa algoritmer för att förbättra arbetsprocesser.

Teamets expertisområden och fokus inom AI

För att lyckas med Securitas AI-satsning är det viktigt med rätt kompetens och struktur. AI-teamet består av experter inom dataanalys, maskininlärning, och andra AI-tekniker. Expertisen har grupperats inom tre huvudområden: naturligt språkbearbetning (NLP), riskbedömning och AI-baserad verksamhetsutveckling.

Med hjälp av NLP-teamet kan Securitas erbjuda avancerade säkerhetslösningar, medan Risk Intelligence-teamet utgör grunden för Securitas verksamhet. Genom att noggrant förutse risker för kunder möjliggörs ett effektivt beslutsfattande angående produktval, teknikimplementering, besöksschema och andra nödvändiga åtgärder.

AI utvecklar säkerhetsbranschen

Daniels starka tro på AI:s potential för ökad säkerhet motiverar honom och hans team att ligga i branschens framkant. Han förutser att AI kommer att spela en central roll inom säkerhetsindustrin, revolutionera beslutsfattandet och optimera arbetet i hela branschen. I takt med att tekniken fortsätter att utvecklas utforskar teamet de enorma möjligheter som ligger framför dem och förblir engagerade i att driva denna omvandlande förändring genom implementering av datadriven AI.

"Vi håller oss uppdaterade om vad som kommer och delar den kunskapen inom teamet," säger Daniel.

Ett av AI-teamets huvudmål är att förbättra den operativa effektiviteten och företagets lösningserbjudanden. Genom att använda insiktsfulla data kan teamet identifiera flaskhalsar, effektivisera processer och ge datadrivna rekommendationer för förbättringar. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för Securitas att identifiera områden där resurser kan allokeras bättre, vilket leder till kostnadsbesparingar och förbättrad produktivitet. Ett annat fokusområde för vårt AI-team är att förbättra Securitas erbjudanden. Genom analys av data kan vi få värdefull insikt i kundpreferenser, marknadstrender och produktens prestanda.

Allteftersom tekniken fortsätter att utvecklas, står teamet redo att leda Securitas digitala transformation med datadriven AI, för att säkerställa en ledande position inom säkerhetsindustrin.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.