Skip to main content

Securitas och LinkedIn skapar nya möjligheter efter pandemin

Ett nytt samarbete mellan Securitas och LinkedIn har resulterat i en ny tjänst för efterlevnad och säkerhet.  

Publicerad
21 december 2022 14:42

LinkedIn är en av Securitas största kunder och världens största professionella online-nätverk med tusentals anställda över hela världen. För LinkedIn, liksom för de flesta branscher, resulterade coronapandemin i nya detaljerade säkerhetsföreskrifter som var betydligt mer omfattande än traditionella säkerhetskrav.  

”Vi hade redan en robust säkerhetsinfrastruktur”, säger Chuck St. Pierre, Global Safety & Security Operations Director på LinkedIn. ”Men vi stötte på problem när våra kontor skulle öppna igen efter pandemin, och våra väktare skulle anpassa våra lokaler efter de nya kraven. De hade helt enkelt inte kompetensen.” 

Kundanpassad säkerhet 

Securitas och LinkedIn inledde därför ett samarbete i syfte att bygga upp ett hälso- och säkerhetsteam. Teamets uppgift var att snabbt implementera alla nya föreskrifter för att på så sätt stödja LinkedIns verksamheter över hela världen, i alla lokaler. Målet var att möta kundernas behov och säkerställa att föreskrifterna efterlevdes till 100 procent.  

”Vi började med att fråga oss vilket som var det mest effektiva sättet att hantera alla nya och förändrade föreskrifter för att hålla nere smittan. Vi kom fram till att det bästa sättet var att stötta vår befintliga personal. Vi har aldrig jobbat så tidigare, men det visade sig vara ett lyckokast”, fortsätter Chuck.  

Nya team med ny utbildning

Samarbetet tillät LinkedIn att hantera alla nya föreskrifter och samtidigt, tillsammans med Securitas, bygga effektiva team. Ytterligare väktare knöts till teamen och i vissa fall fick de nya arbetsuppgifter, som till exempel hälso- och säkerhetsrådgivare och platschefer med ansvar för säkerhet.  

Projektet tog cirka ett år från idé till genomförande. Idag finns hälso- och säkerhetsteam från Securitas på alla LinkedIns 34 kontor, dessutom har ytterligare 16 hälso- och säkerhetschefer anställts. Cheferna och deras team har fått genomgå en omfattande utbildning för att kunna hantera och minska risker som har med genomförande av Covid-protokoll att göra. Det handlade om allt ifrån att hjälpa till med obligatorisk smittspårning och rapportering till att utbilda personal i att bära mask samt att hålla avstånd och effektiv användning av kontorsyta.  

Ett nytt sätt att se på tjänster 

Vad som började som anpassning till nya föreskrifter har utvecklats till ett djupare samarbete och ett nytt sätt att se på säkerhet: övergripande och globalt.  

”Vi ser fram emot att vårt samarbete fördjupas i takt med att vi växer tillsammans. Dessutom hoppas vi samtidigt att kunna öka teknikinnehållet i våra tjänster. Genom att centralisera fler relevanta funktioner kan vi skapa team med ett gemensamt syfte. Det är det fina med att ta ett helhetsgrepp på säkerheten”, säger Chuck.

I skrivande stund pågår ett arbete med att ta fram en plan för att använda sig av hälso- och säkerhetsteam på LinkedIns datacenter. 

Skräddarsydda lösningar 

One-size-fits-all fungerar inte längre. Att garantera säkerheten för människor, tillgångar och fastigheter i en föränderlig värld kräver nya lösningar och angreppssätt. ”Genom att skräddarsy lösningar, erbjuda kunskap och kartlägga alla kontakttillfällen skapar vi en bättre kundupplevelse”, säger Bert den Hartog, CPO, CPP, Global Account Director, Securitas.  

Samarbetet mellan LinkedIn och Securitas har resulterat i ett nytt sätt att se på säkerhet. I stället för att anpassa kundbehovet efter existerande tjänster fokuserade företagen på att analysera behoven och använda respektive kunskap och styrkor för att lösa uppgiften.  

Säkerhet på rätt sätt.  

 

 

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.