Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport Januari–mars 2011

januari–mars 2011<br/><br/><br/><br/>·        Försäljning 14.775 MSEK (14.870)<br/><br/><br/><br/>·        Organisk försäljningstillväxt 3 ­procent (–1)<br/><br/><br/><br/>·        Rörelsemarginal 4,8 procent (5,5)<br/><br/><br/><br/>·        Vinst per aktie 1,01 SEK (1,24)<br/><br/><br/><br/>·        Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,13 (0,35)

Publicerad
04 maj 2011 13:00

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER

Den positiva försäljningstrenden i fjärde kvartalet 2010 fortsatte under årets första kvartal, och den organiska försäljningstillväxten uppgick till 3 procent medan den valutajusterade försäljnings­tillväxten inklusive förvärv var 10 procent. Under 2011 har hittills åtta större förvärv slutförts med cirka 2.700 MSEK i årlig försäljning och cirka 14.500 medarbetare.

I Nordamerika återhämtar sig säkerhetsmarknaden väl. Försäljningen av säkerhets­lösningar, med de mervärdesskapande verktyg och tjänster som gradvis har introducerats för befintliga och nya kunder, fortsatte att öka sin andel av den totala försäljningen.

I Europa var tillväxten god i länder med bättre makroekonomisk utveckling medan den organiska försäljningstillväxten var mer återhållen i de länder som fortfarande kämpar med sin finansiella situation. Prispressen är fortfarande hög i Europa och även om det är normalt att både vinna och förlora kontrakt, var kontraktsförlusterna exceptionellt stora under första kvartalet och har följ­aktligen påverkat rörelsemarginalen negativt. Åtgärder har vidtagits för att förbättra situationen, både på kort och längre sikt.

I det korta perspektivet läggs fokus och uppmärksamhet på arbetsmarknadens återhämtning i en tid då marknaden präglas av hård konkurrens i syfte att balansera pris- och lönekostnads­ökningarna. På längre sikt fortsätter vi att genomföra vår strategi att specialisera och segmentera verksamheten, att stärka våra tekniska resurser och mervärdesskapande verktyg och tjänster samt att selektivt utnyttja förvärvsmöjligheterna på mogna och nya marknader med målsättningen att vara etablerade i runt 60 länder inom tre år.

Alf Göransson

VD och koncernchef

 

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens den 4 maj kl. 14:15 där ­Securitas VD Alf Göransson presenterar rapporten och svarar på frågor. Ljudsändningen av telefon­konferensen kan följas på Securitas webbplats. OBS! Eftersom datumet för delårsrapporten ­sammanfaller med årsstämman kommer inget informationsmöte att hållas på Securitas huvud­kontor på Lindhagensplan i Stockholm.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA:               +18664584087
Sverige:           +46(0)850559853
Storbritannien:  +44(0)2030432436

Ljudsändningen av presentationen kan följas på denna länk: www.securitas.com/webcasts.

En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/webcasts efter telefonkonferensen.

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, +46104703013

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, Corporate Communications and Public Affairs, +46104703011

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster anpassade till den enskilda kundens behov i 45 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Asien, Mellanöstern och Afrika. Överallt – från små butiker till flygplatser – gör våra 280.000 medarbetare skillnad.

Securitas AB offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknads­lagen och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande kl 13.00 onsdagen den 4 maj 2011.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.