Skip to main content

Securitas AB:s styrelse föreslår: Securitas delar ut och noterar tre nya specialiserade säkerhetsföretag på Stockholmsbörsen

Publicerad
09 februari 2006 13:00

Securitas AB - en världsledare i säkerhet - föreslår ombildning av tre av sina divisioner till oberoende, specialiserade säkerhetsföretag: Loomis Cash Handling Services AB, Securitas Direct AB och Securitas Systems AB. De tre nya bolagen kommer att, efter beslut tagits på en extra bolagsstämma som föreslås hållas den 25 september 2006, delas ut till aktieägarna genom en utdelning och noteras på Stockholmsbörsen O-lista omedelbart därefter.

Securitas har, genom organisk tillväxt och förvärv de senaste 20 åren, vuxit till att bli en världsledare i säkerhet med mer än 200 000 anställda och med en försäljning på 66 miljarder SEK, Securitas strategi har bidragit till att utveckla och konsolidera säkerhetsindustrin till att bli mer fokuserad och oberoende, med tydliga marknadsaktörer som levererar professionell säkerhet. Genom sin betydande marknadsposition i de flesta länder har Securitas varit, och är, en drivande kraft i branschen. Nyckelorden i utvecklingen är professionalism, specialisering och segmentering, som återspeglar ständigt växande och differentierade kundbehov och därmed skapar nya marknader och specialiserade verksamheter med sin egen affärsmodell.

Thomas Berglund, VD och koncernchef kommenterar:
"Vårt beslut att skapa och notera tre nya företag och frigöra entreprenörsandan är ett logiskt steg med tanke på vår historia och våra framtidsambitioner. Det är en klar signal till kunder, anställda och de finansiella marknaderna att vi avser att ligga steget före.

Melker Schörling, styrelseordförande kommenterar:
"Securitas har sedan noteringen för 15 år sedan varit ett framgångsrikt företag när det gäller att öka aktieägarvärde. Drivkrafterna bakom denna utveckling, har varit och är, specialisering och fokus på kärnverksamheten. Detta var också fallet när Assa Abloy skapades och delades ut till aktieägarna 1994 och när Attendo gick samma väg år 2000. Detta är också nu drivkrafterna bakom förslaget att skapa och börsnotera tre nya bolag".

Hela pressmeddelandet kan laddas ned från medföljande länk.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.