Skip to main content

Securitas utser Håkan Ericson till ny VD för Loomis Cash Handling Services AB

Publicerad
10 augusti 2006 11:00

Den eventuella avyttringen av Loomis Cash Handling Services AB har avbrutits och börsnoteringsprocessen kommer att fortsätta. Securitas har beslutat utse Håkan Ericson, 43, för närvarande vice VD med ansvar för Airline Support Businesses, inom SAS Group, till divisionschef för Loomis Cash Handling Services.
Den nuvarande divisionschefen, Clas Thelin, har beslutat att lämna sin nuvarande befattning och Securitas då han inte är beredd att flytta till Europa vilket är ett krav för en VD för ett svenskt börsnoterat företag.

Börsnoteringen av Loomis Cash Handling Services AB kommer att ske under 2007, enligt en separat tidtabell som meddelas senare. Som ett led i förberedelserna för börsnoteringen av Loomis Cash Handling Services AB kommer en separat styrelse att utses. Styrelseledamöterna blir Thomas Berglund, ordförande, Håkan Ericson, Jan Svensson, VD i Latour AB, Ulrik Svensson, VD i Melker Schörling AB och Håkan Winberg.

Håkan Ericson påbörjar sin anställning i Loomis Cash Handling Services AB i mitten av september, 2006.Pressmeddelandet finns även tillgängligt på: www.securitasgroup.com


Information:
Thomas Berglund, President and CEO: via Helen Karlsson +44 (0)7775 532 170
Håkan Winberg, Executive Vice President and CFO: via Helen Karlsson +44 (0)7775 532 170
Henrik Brehmer, Senior Vice President Investor Relations: +44 (0)7884 117 192Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk:

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.