Skip to main content

Dokumentarkiv årsstämma 2016

 • Relaterade dokument

  • Kallelse
  • Yttrande över förslag till utdelning och bemyndigande avseende förvärv av egna aktier
  • Styrelsen
  • Valberedningens yttrande avseende styrelsen
  • Revisorsyttrande ersättningsprinciper
  • Styrelsens förslag ersättningsprinciper
  • Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering
  • Styrelsens förslag till incitamentsprogram
  • Bemyndigande förvärv av egna aktier
  • Fullmakt
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.