Securitas security Las Vegas

Årsstämma 2018

Securitas AB:s årsstämma kommer att hållas i Stockholm onsdagen den 2 maj 2018.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan skicka en sådan begäran till bolaget. Begäran ska ställas till styrelsen men ska skickas per e-post till agm2018@securitas.com (rubricera e-postmeddelandet "Securitas årsstämma 2018") eller per brev till Securitas AB, Årsstämma 2018 Box 12307, 102 28 Stockholm.

För att begäran med säkerhet ska kunna beaktas, ska den inkomma till bolaget senast den 14 mars 2018.

Registrering

Klicka på denna länk för att registrera dig till stämman