Årsstämma 2018

Securitas AB (publ) höll årsstämma onsdagen den 2 maj 2018 på Hilton Slussen i Stockholm. Vid årsstämman beslutades om följande: styrelse, valberedning, utdelning, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, incitamentsprogram och bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier.

Inspelad version av VD-talet vid årsstämman

Klicka här för att se den inspelade versionen av VD-talet

Dokumentarkiv

Dokumentarkiv årsstämma 2018