Securitas security

Årsstämma 2019

Securitas årsstämma 2019 kommer att äga rum den 6 maj 2019 kl. 16.00 på Courtyard Marriott Hotel i Stockholm.

Begäran om att ärende ska behandlas på årsstämman 2019

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan skriftligen skicka en sådan begäran till bolaget. Begäran ska ställas till styrelsen men ska skickas per brev till:

Securitas AB
Attn: Group Legal
Box 12307
102 28 Stockholm

För att begäran med säkerhet ska kunna beaktas ska den ha inkommit till styrelsen senast den 18 mars 2019.

Registrering

Klicka på denna länk för att registrera dig till stämman

Behandling av personuppgifter

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller i övrigt har synpunkter på Securitas ABs behandling av dina personuppgifter i relation till vår årsstämma eller om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss eller vårt dataskyddsombud på:

Securitas AB
Box 12307
102 28 Stockholm
Sverige
E-post: privacy@securitas.com

Kontakta Securitas ABs dataskyddsombud på:
Securitas AB
Att: Data Protection Officer
Box 12307
102 28 Stockholm
Sverige
E-post: dpo@securitas.com