Securitas security

Årsstämma 2019

Securitas årsstämma 2019 kommer att äga rum den 6 maj 2019 kl. 16.00 på Courtyard Marriott Hotel i Stockholm.

Begäran om att ärende ska behandlas på årsstämman 2019

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan skriftligen skicka en sådan begäran till bolaget. Begäran ska ställas till styrelsen men ska skickas per brev till:

Securitas AB
Attn: Group Legal
Box 12307
102 28 Stockholm

För att begäran med säkerhet ska kunna beaktas ska den ha inkommit till styrelsen senast den 18 mars 2019.

Förslag till valberedningen för 2019

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@securitas.com. Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman 2019.