Securitas security guard

Årsstämma 2020

Securitas AB:s årsstämma 2020 kommer att äga rum den 7 maj 2020 i Stockholm.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan skriftligen skicka en sådan begäran till bolaget. Begäran ska ställas till styrelsen men ska skickas per brev till:

Securitas AB
Attn: Group Legal
Box 12307
102 28 Stockholm

För att begäran med säkerhet ska kunna beaktas ska den ha inkommit till styrelsen senast den 19 mars 2020.