Securitas security guard

Årsstämma 2020

Securitas AB:s årsstämma 2020 kommer att äga rum torsdagen den 7 maj 2020, kl. 16.00 på Courtyard Marriott Hotel, Rålambshovsleden 50, Stockholm. Närmare information om tidpunkt för inpassering kommer att publiceras på denna sida i god tid innan årsstämman.

Information med anledning av coronaviruset (COVID-19)

För att minska risken för spridning av coronaviruset samt för att skydda Securitas aktieägare och anställdas välbefinnande och hälsa har styrelsen beslutat att vidta ett antal försiktighetsåtgärder.

Försiktighetsåtgärderna innebär bland annat att planerade anföranden kommer att begränsas till ett minimum samt att det inte kommer serveras förtäring eller förfriskningar. VD-anförandet kommer att publiceras på bolagets hemsida efter årsstämman. Vidare kommer antalet närvarande icke-aktieägare att begränsas.

Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter och allmänna råd vill Securitas uppmana alla aktieägare att noga överväga möjligheten att i stället för att närvara fysiskt vid stämman utnyttja sedvanlig möjlighet att rösta genom ombud. Securitas uppmanar även aktieägare som uppvisar tecken på sjukdom, nyligen har befunnit sig i ett område med smittspridning eller tillhör en riskgrupp att utnyttja möjligheten att rösta genom ombud.

Securitas följer utvecklingen noga och vid behov kan styrelsen komma att fatta beslut om ytterligare försiktighetsåtgärder. Om situationen kräver kan styrelsen vidare besluta, inom ramen för gällande regler, att justera ärenden på dagordningen och framlagda förslag. Eventuell uppdaterad information kommer att offentliggöras samt publiceras på denna sida.

Anmälan

Klicka på denna länk för att anmäla dig till årsstämman

Aktieägares begäran

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan skriftligen skicka en sådan begäran till bolaget. Begäran ska ställas till styrelsen men ska skickas per brev till:

Securitas AB
Attn: Group Legal
Box 12307
102 28 Stockholm

För att begäran med säkerhet ska kunna beaktas ska den ha inkommit till styrelsen senast den 19 mars 2020.