Årsstämma 2021

Securitas årsstämma kommer att äga rum den 5 maj 2021 i Stockholm.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska skriftligen begära detta hos styrelsen under nedan adress:

Securitas AB
Group Legal
Box 12307
102 28
Stockholm

För att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning måste förslaget ha inkommit senast den 17 mars 2021.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.