Skip to main content

Dokumentarkiv extra bolagsstämma 2020

 • Relaterade dokument

  • Kallelse
  • Fullmaktsformulär
  • Poströstningsformulär
  • Styrelsens yttrande 18:4 ABL
  • Styrelsens redogörelse 18:6 ABL
  • Revisorsyttrande 18:6 ABL
  • Års- och hållbarhetsredovisning 2019
  • Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.