Aimé Lyagre

Operativ chef och chef för tekniska säkerhetslösningar, Security Services Europe

Född 1959. Aimé Lyagre kom till Securitas 2004 som chef för Securitas Alert Services i Nederländerna och blev ett år senare chef för Beneluxländerna. År 2007 blev han landschef för Securitas Services i Belgien. År 2010 utsågs Aimé till operativ chef för Security Services Europe och 2012 till chef för tekniska säkerhetslösningar, Security Services Europe.

Aimé har en Magisterexamen i industriell teknik och magisterexamen i industriell ekonomi från K. University Leuven, Belgien, examen i företagsekonomi från Vlerick Gent, Belgien, samt magisterexamen i strategisk marknadsföring från St-Aloysius Bryssel, Belgien.