Helena Andreas

SVP Group Communications & People

Född 1975. Helena Andreas började på Securitas som kommunikationsdirektör den 1 februari 2019.

Hon har senast varit Head of Group Marketing and Communications på Nordea. Innan Nordea hade Helena flera seniora positioner på noterade företag som Vodafone och Tesco i London. Innan dess var hon konsult på Accenture i Stockholm.

Helena Andreas har en magisterexamen i teknisk fysik och en kandidatexamen i nationalekonomi från Lunds universitet samt en MBA från INSEAD i Frankrike/Singapore.