Skip to main content

Årsredovisningar

New annual report 2020 image with cover and pages with space to the left for web page heading

Rapporter att ladda ner

  • 2020 Års- och hållbarhetsredovisning PDF
  • 2020 Års- och hållbarhetsredovisning: digital kortversion
  • 2019 Års- och hållbarhetsredovisning PDF
  • 2018 Års- och hållbarhetsredovisning PDF
  • 2017 Årsredovisning PDF
  • 2016 Årsredovisning PDF
  • 2015 Årsredovisning PDF
  • 2014 Årsredovisning PDF
  • 2013 Årsredovisning PDF
  • 2012 Årsredovisning PDF
  • 2011 Årsredovisning PDF
  • 2010 Årsredovisning PDF
  • 2009 Årsredovisning PDF
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.