Securitas security guard Chicago

Webb- och ljudsändningar

Inspelade versioner av webbsändningar och telefonkonferenser från informationsmöten om Securitas delårsrapporter finns tillgängliga här. Här finns även inspelade webbsändningar från årsstämmor och kapitalmarknadsdagar.