Skip to main content

Input och riskidentifiering

Den årliga riskbedömningsprocessen börjar med riskidentifiering och prioritering

Risksnurra_sve_1.png

De huvudsakliga fokusområdena för risker för det kommande året bestäms av ERM-kommittén, som består av representanter från koncernledningen. Dessa risker prioriteras av koncernledningen under det kommande året. Dessutom identifieras ett antal andra risker som blir föremål för särskilt fokus för det kommande året, men som behandlas kontinuerligt av divisionerna och länderna och övervakas som en del av den övergripande ERM-processen.

Den årliga processen för riskbedömning samordnas av riskorganisationen, under ledning av koncernens riskfunktion. Koncernens riskfunktion är också ansvarig för underhållet av riskregistret, som uppdateras årligen främst baserat på information från alla nivåer i den interna organisationen, men även baserat på externa faktorer som till exempel makroekonomiska faktorer.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.