Skip to main content

Ersättningsutskott 2020

Styrelsen har bildat ett ersättningsutskott som skall behandla frågor som rör löner, bonusersättningar, aktierelaterade incitamentsprogram och andra former av ersättningar till koncernledningen och även till andra ledningsnivåer om styrelsen så beslutar. Utskottet presenterar sina förslag till styrelsen inför styrelsens beslutsfattande.

Styrelsen har valt Marie Ehrling och Carl Douglas till ledamöter av ersättningskommittén, med Marie Ehrling som ordförande för kommittén, för tiden intill årsstämman 2021.

För information om ersättningar till styrelsen och koncernledningen, gå till sidan Ersättning till ledande befattningshavare eller se Not 9 i Årsredovisning 2020, klicka här för att komma till ersättningstabell på sidan 107.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.