Skip to main content

Revisionsutskott

Styrelsen har valt Fredrik Cappelen (ordförande), Åsa Bergman och Johan Menckel till ledamöter av revisionsutskottet för perioden till och med nästa årsstämma. Majoriteten av revisionsutskottets ledamöter är att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning.

Utskottet övervakar finansiell rapportering, effektivitet i intern styrning och kontroll över finansiell rapportering, internrevisionsaktiviteter samt riskhanteringssystem för att stödja styrelsens kvalitetskontrollsarbete. Utskottet informerar sig även om lagstadgad revision av årsbokslut. Utskottet bedömer den externa revisorns oberoende samt erhåller information om, samt godkänner utförandet av större andra uppdrag utöver revisionen.

Revisionsutskottets arbete

Utskottet sammanträdde fem gånger under 2023. För väsentliga frågeställningar som avhandlades under året, klicka här för att se illustration på sidan 37 i Årsredovisning 2023.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.