Skip to main content

Årsstämma 2010

Årsstämman i Securitas AB (publ) hölls på Grand Hotel i Stockholm den 4 maj 2010. Vid årsstämman beslutades om följande: Styrelse, valberedning, utdelning, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och införande av incitaments-program.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.