Årsstämma 2010

Årsstämman i Securitas AB (publ) hölls på Grand Hotel i Stockholm den 4 maj 2010. Vid årsstämman beslutades om följande: Styrelse, valberedning, utdelning, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och införande av incitaments-program.